Reference

Poleg velikega števila zadovoljnih fizičnih oseb so naše stranke še:

Cigale&Co d.n.o.
Emona plus d.o.o.
Publikum d.d.
Aktiva upravljanje  d.o.o.
GV center d.o.o.
Stanovanjska zadruga ruski car d.o.o.
SNG drama Ljubljana
Messer d.o.o
Prima plus d.o.o.
Stanovanjska zadruga Emona z.o.o.
Dom efekt d.o.o.
Donf d.o.o.
Veleposlaništvo republike Poljske
Izi mobili
Žale d.o.o.
Želva d.o.o.
Practic d.o.o.
Otovod
En PUB
Fitnes studio SUNNY
SŽ ŽIP d.o.o.
OŠ  Ledina
OŠ SOSTRO
OŠ PREŽIHOV VORANC
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE-LJUBLJANA
FAKULTETA  ZA RAČUNALNIŠTVO
FILOZIOFSKA FAKULTETA
FAKULTETA ZA  KEMIJO TER KEMIJSKO